Centrální větrací jednotka Xhouse

...Při vývoji rekuperační jednotky Xhouse
jsem se zaměřili na maximální užitnou
hodnotu produktu pro použití v bytových
a rodinných domech. Jednotka se plně
přizpůsobí Vaší problematice, ať už je to
vysoká vlhkost nebo potřeba řízené obměny
vzduchu - prostě tak abyste se ve
Vašem domově cítili lépe.

Jednotka vyniká nízkou hmotností (pouze 16kg)

 

Díky zařazení jednotky do energetické 
třídy A vyhovuje Xhouse dotačním pro-
gramům (např. Nová zelená úsporám)

K jednotce je možno dopojit CO2 a RH 
čidlo. 

Regulace dále nabízí možnost rozšíření 
pro vzdálené řízení a připojení na Váš 
chytrý dům.

Možnost volby mezi elektronickým a me-
chanickým bypassem.

Výhody produktu

Nízká hmotnost (16kg) 

Kompaktní rozměry (hloubka 300mm)

Jednoduchá instalace

Vysoký dispoziční tlak

Základní popis

V případě, že právě stavíte, je pro vás řešení centrální rekuperace téměř jasnou volbou. Je však nutné na tuto technologii myslet již při projektu. Pro větrání a přísun čerstvého vzduchu do celého domu nebo více místností je vhodnější použít centrální rekuperaci vzduchu, která zároveň zamezí vzniku vlhkosti a následně i neduhů s tím spojených. Díky kvalitnímu zateplení objektů došlo k minimalizaci přirozeného větrání, které bylo způsobeno netěstnostmi. Dochází tak ke zvyšování koncentrací CO2 a potřebě zajištění pravidelného přísunu čerstvého vzduchu. Rekuperační jednotka Xhouse vám nabízí jedno z nejlepších řešení.

Kody Nová zelená úsporám:

Xhouse elektornický bypass: SVT32764

Xhouse enthalpická rekuperace + elektrinický bypass: SVT32766

Xhouse mechanickýl bypass: SVT32765

Xhouse enthalpická rekuperace + mechanický bypass: SVT32767

Technické parametry
     XH1-30-ECS0HRxAS-0A0  XH1-30-ECS0HRxAS-1A0 XH1-30-ECS0ERxAS-0A0  XH1-30-ECS0HRxAS-1A0 
Typ rekuperačního výměníku   HRV HRV ERV ERV
Výkon předehřevu kW 0,54 (SAMOSTATNÁ VERZE)
Nominální vzduchový výkon (200Pa) m3/h 300 270 290 260
Hladina akustického výkonu ve 3m  dB (A) 43,3 42,9 42 41,5
Napájení jednotky V/Hz 1~230 / 50-60
Nominální příkon ventilátorů W 184 182 180 178
Účinnost rekuperace % 81 75/66 80,5 74/64
Třída energetické náročnosti   A A A A

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč čidla (kvalita vzduchu) ???

Čidla umožňují automatický provoz jednotky. Jednotka je v provozu pouze v případě, že kvalita vzduchu v prostoru je horší, než žádaná. To v praxi znamená, že při dodržení požadované kvality vzduchu jsou náklady na větrání minimální! To také znamená úsporu provozních nákladů a také rychlejší návratnost investice do nákupu větrací jednotky. Jednotka Xroom umožňuje připojit čidlo CO2 , Rh a Radon.

Důležité je zvážit, jestli jsou zajímavější provozní náklady nebo vstupní investice.

Decentrální vs. Centrální větrání ???

Decentrálním větráním se rozumí nucené větrání pouze jedné místnosti. Centrálním větráním se rozumí nucené větrání více místností jedním zařízením. Centrální větrání zajišťují jednotky větších rozměrů než jednotky decentrální, protože musí dodávat větší množství vzduchu. Umisťují se do prostor, kde nejméně překážejí a kde nevadí jejich hlučnost. Instalace centrálního větrání zahrnuje rozvody vzduchu, které často dělají problém s umístěním tak, aby co nejméně rušily. Problém je také jejich čištění po cca roční době provozu. Náklady na instalaci rozvodů a jejich zakrytí jsou zpravidla ve stejné výši jako pořizovací náklady samotné větrací jednotky. Nezanedbatelným problémem je zaregulování a řízení těchto systémů tak, aby byl provoz minimálně nákladný a distribuce vzduchu tam, kde je potřeba. Výhodou je, že sání a výfuk vzduchu nemusí být na fasádě a když, jde vždy pouze o dva prostupy. Decentrální jednotky jsou určeny pro větrání pouze jedné místnosti. Jejich rozměry se pohybují od velmi malých, zabudovaných do stěny, po větší s rozměry menšího radiátoru. Jednotky větrají pouze vybrané místnosti a ty pouze v případě, že to je v dané místnosti potřeba. Jejich výhodou je, že mohou být řízeny čidly, nejčastěji čidlem koncentrace CO2, případně čidlem vlhkosti. Díky čidlům větrá jednotka pouze v případě, že koncentrace škodlivin ve vzduchu překročí nastavenou mez tzv. „On Demand“. Tak je zajištěno, že spotřeba energie při větrání je minimální a to až o 35% nižší, než při provozu bez čidel. Výkonnější jednotky dokážou do místnosti, v případě potřeby, dodat významně více vzduchu než v případě instalace centrální jednotky a tak místnost rychleji a kvalitněji vyvětrat.

Důležité je zvážit co je pro konkrétní případ vhodnější.

Co je entalpická rekuperace ???

Entalpická rekuperace (ERV) je získávání vlhkosti z odváděného vzduchu. Při větrání v zimě je přívodní vzduch tak suchý, že může snížit relativní vlhkost v prostoru až pod 20%, což způsobí vysychání sliznice, vysychání kůže a sesychání dřevěného nábytku a podlah. Vysychání sliznice znepříjemňuje dýchání a způsobuje respirační onemocnění. Dehydratace kůže způsobuje tvorbu vrásek a vysychání dřeva může způsobit poškození nábytku nebo podlah. Ideální vlhkost vzduchu v místnosti
má být okolo 50%. Řešením je použití entalpického rekuperačního výměníku (Xvent doporučuje).

Důležité je vědět, že entalpické výměníky vždy rekuperují také teplo.

Proč nuceně větrat ???

Běžné větrání okny je v mnoha případech dostatečné (vilové čtvrti, samoty u lesa :-), ale neřeší úsporu energií (teplo v zimě, chlad v létě). Ale je-li venku hluk, prach, zápach, pyl nebo mráz, není otevřené okno nejlepším řešením. A ani v létě, jestliže je vnitřní prostor vybaven klimatizací, není otevírání okna vhodné. Ve všech uvedených případech je nucené větrání rozumným řešením. Je-li větrací zařízení vybaveno rekuperací tepla a/nebo vlhkosti, ušetří se až 85% tepla, které by se při standardním větrání muselo dodat vytápěním/chlazením.


Důležité je zvážit, jestli je prioritou cena nebo zdraví.

Jaké jsou provozní náklady ???

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na teplo, náklady na pohon ventilátorů a náklady na údržbu a servis. Náklady na teplo jsou o 85% nižší, než kdyby se stejnou dobu větralo okny. Náklady na pohon ventilátorů jsou díky použití EC motorů 20,- Kč za měsíc(!) při předpokládané celkové době větrání 4 hodiny denně. Náklady na výměnu filtrů jsou při výměně 2 krát za rok nižší než 100,- Kč za měsíc.

Co je rekuperace ???

Rekuperace obecně je zpětné získávání energie. V případě větrání mluvíme hlavně o zpětném získávání tepla, případně vlhkosti. Množství ušetřené energie vyjadřuje účinnost v procentech a říká, kolik tepla/vlhkosti je zařízení schopno odebrat ze vzduchu odváděného (odpadního) do vzduchu přiváděného (čerstvého). Čím vyšší účinnost, tím lépe. To platí u rekuperace tepla do cca 85%. Při vyšší maximální účinnosti totiž už nastávají problémy se zamrzáním kondenzátu ve výměníku. Tím
je zpětné získávání tepla v zimě významně omezeno.

Důležité je vědět, že větráním s rekuperací se ušetří cca 85% nákladů na teplo ve srovnání s větráním okny.

Jak vybrat velikost jednotky ???

Jedním z hlavních používaných parametrů při volbě jednotky je množství vzduchu, které dokáže přivést do místnosti. Běžně užívaná hodnota pro volbu je množství vzduchu na jeden metr čtvereční plochy místnosti. Výrobci často uvádí 25m3/h na 20m2. To je polovina toho, co zajistí zdravé prostředí. Ve většině případů je vhodnějším parametrem pro volbu jednotky množství vzduchu, na počet lidí v daném prostoru. Typickou hodnotou je 25m3/h/osobu.

Důležité je vybrat to množství vzduchu, které je pro daný případ vyšší.

Příslušenství

CO2 prostorové čidlo
RH prostorové čidlo
ModbusBox
Slučovač čidel kvality vzduchu

Mám zájem o produkt

Jméno
Email
Telefon
Vaše zpráva

Montážní partněři

Jiří Sedmík
icon

Krhanice 137

icon

257 42 Krhanice

JANE spol. s r.o.
icon

Oderská 333/5

icon

196 00 Praha 9

AirProject
icon

Barrandova 28

icon

326 00 Plzeň 2 - Slovany

DK
icon

Chocerady 109

icon

25724 Chocerady

Jakub Šubr
icon

Vrchlického 727/42

icon

46014 Liberec XIV - Ruprechtice