Naše moto

Beauty in simplicity

.... v praxi znamená vývoj a výrobu produktů se snadnou montáží, přátelským ovládáním, nízkými provozními náklady a vysokou užitnou hodnotou.

Jádro firmy tvoří lidé, kteří společně pracovali minimálně 15 let ve vývoji a vedení společnosti vyrábějící vzduchotechnická zařízení dodávaná do celého světa.  

Našim cílem je přinášet na trh produkty využívající nové technologie, které posouvají užitné vlastnosti hotových výrobků na novou úroveň.

Vyvíjíme výrobky, které vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima. Cílem je, aby všechny naše výrobky byly líbivé, uživatelsky přívětivé, snadno instalovatelné a vyžadovali minimální servis.

Pavel Hazuka
Zakladatel, CEO

„Po více jak 30 letech zkušeností je mým cílem vybudovat firmu s rodinnou atmosférou, ve které budou zaměstnanci spokojeni a potáhnou za jeden provaz.“

Zuzka Hazuková
Zakladatelka, Výroba

„Xvent je pro mě základem každého dne. Věřím, že bychom měli dělat jen věci, které dávají smysl a které nás baví. V tomto duchu v Xventu budujeme firemní kulturu.“

Jan Teichmann
Zakladatel, R&D-design, Marketing

„Na prvním místě je vždy heslo Beuty in simplicity a spokojenost zákazníků. Xvent jsme založili s lidmi, kteří jsou zapálenými nadšenci. Věřím, že budujeme firmu s vysokou přidanou hodnotou.“

Radim Kmoníček
Zakladatel, R&D-control, LAB

„Při vývoji potřebuji volnost a prostor své myšlenky směřovat k jádru dané problematiky. To jsou jedny z důvodů, které nás vedli k založení Xventu. Chceme budovat firemní prostředí, které podporuje kreativní a inovativní způsob myšlení.“  

Jan Černík
Sales manager

„Obchod stavím na vzájemné důvěře a dlouhodobých osobních vztazích. Pečlivě naslouchám potřebám zákazníků a trhu. Podstatná je odborná znalost a znalost trhu.“

Leona Vilímová
Back office, Logistic and Purchase

S Xventem člověk roste jak v profesním, tak v osobním životě. Zdejší týmová atmosféra dělá práci zábavnější.

Zbyněk Kropáč
Production leader

„Práce v Xventu mě dlouhodobě naplňuje. Výroba a nákup mi dávají kontrolu and celým výrobním procesem. Jsem tak schopný lépe řídit kvalitu, dodací termíny i rychleji reagovat na zákaznické objednávky.“