Naše moto

Beauty in simplicity

.... v praxi znamená vývoj a výrobu produktů se snadnou montáží, přátelským ovládáním, nízkými provozními náklady a vysokou užitnou hodnotou.

Jádro firmy tvoří lidé, kteří společně pracovali minimálně 15 let ve vývoji a vedení společnosti vyrábějící vzduchotechnická zařízení dodávaná do celého světa.  

Našim cílem je přinášet na trh produkty využívající nové technologie, které posouvají užitné vlastnosti hotových výrobků na novou úroveň.

Vyvíjíme výrobky, které vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima. Cílem je, aby všechny naše výrobky byly líbivé, uživatelsky přívětivé, snadno instalovatelné a vyžadovali minimální servis.