Decentrální větrací jednotka s topením a chlazením Xroom

Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla a vlhkosti, s vytápěním a chlazením. Větrání, topení a chlazení jsou provozovatelné nezávisle na sobě.

V současnosti se jedná o nejtišší zařízení na trhu ve své kategorii s výrazně nižší spotřebou energie

Velmi tichý provoz

Energetické zatřídění A+

Jednotka je vybavena ve standardu čidlem CO2 a volitelně čidly RH a RADON 

Rozdíly mezi velikostmi

Velikost 100 vhodná zejména pro rezidenční prostory.

Velikost 250 vhodná zejména pro kanceláře nemocnice, školy a hotely.

Decentrální větrací jednotka Xroom

Výhody produktu

Vysoký vzduchový výkon

Tichý provoz a vysoká účinnost

Instalace

Používáme pouze kvalitní komponenty

Větrání, topení a chlazení v jednom

Videa

Základní popis

Jednotka Xroom je navržena tak, aby kromě větrání i vytápěla a chladila. Větrání, vytápění a chlazení  fungují nezávisle na sobě. To znamená, že při potřebě větrat nemusí fungovat topení, chlazení a opačně. To ale neznamená, že oba systémy v případě potřeby nebudou fungovat společně. Vodní i elektrický výměník nefungují jako dohřívače vzduchu, ale jako plnohodnotné teplovzdušné ohřívače...

Kody Nová zelená úsporám:

Xroom 100 HRV: SVT32566

Xroom 100 ERV: SVT32567

Xroom 250 HRV: SVT32568

Xroom 250 ERV: SVT32569

Technické parametry
    Xroom 100 Xroom 250
Typ rekuperačního výměníku   HRV / ERV HRV / ERV
Výkon předehřevu kW 0,27 0,54
Výkon elektrikého topení kW 0,5 1
Výkon vodního topení (75/60/20°C) kW 1,4 3,5
Nominální vzduchový výkon / boost m3/h 100 / 215 250 / 350
Hladina akustického výkonu ve 3m  dB (A) 32,1 32,6
Napájení jednotky V/Hz 1~230 / 50-60 1~230 / 50-60
Nominální příkon  / boost W 30 / 165 59 / 169
Účinnost rekuperace (dle EN308) % 89 / 90 87 / 86
Třída energetické náročnosti   A+  A+ 

 

Decentrální větrací jednotka Xroom

Nejčastější otázky a odpovědi

Co znamená 3 in 1 ???

Jednotka Xroom je navržena tak, aby kromě větrání i vytápěla a chladila. Větrání, vytápění a chlazení  fungují nezávisle na sobě. To znamená, že při potřebě větrat nemusí fungovat topení, chlazení a opačně. To ale neznamená, že oba systémy v případě potřeby nebudou fungovat společně. Vodní i elektrický výměník nefungují jako dohřívače vzduchu, ale jako plnohodnotné teplovzdušné ohřívače...

Důležité je si uvědomit, že jednotka Xroom 3in1 může nahradit topné těleso a tak ušetřit místo.

Jaké jsou provozní náklady ???

Provozní náklady jsou tvořeny náklady na teplo, náklady na pohon ventilátorů a náklady na údržbu a servis. Náklady na teplo jsou o 85% nižší, než kdyby se stejnou dobu větralo okny. Náklady na pohon ventilátorů jsou díky použití EC motorů 20,- Kč za měsíc(!) při předpokládané celkové době větrání 4 hodiny denně. Náklady na výměnu filtrů jsou při výměně 2 krát za rok nižší než 100,- Kč za měsíc.

Co je rekuperace ???

Rekuperace obecně je zpětné získávání energie. V případě větrání mluvíme hlavně o zpětném získávání tepla, případně vlhkosti. Množství ušetřené energie vyjadřuje účinnost v procentech a říká, kolik tepla/vlhkosti je zařízení schopno odebrat ze vzduchu odváděného (odpadního) do vzduchu přiváděného (čerstvého). Čím vyšší účinnost, tím lépe. To platí u rekuperace tepla do cca 85%. Při vyšší maximální účinnosti totiž už nastávají problémy se zamrzáním kondenzátu ve výměníku. Tím
je zpětné získávání tepla v zimě významně omezeno.

Důležité je vědět, že větráním s rekuperací se ušetří cca 85% nákladů na teplo ve srovnání s větráním okny.

Jak vybrat velikost jednotky ???

Jedním z hlavních používaných parametrů při volbě jednotky je množství vzduchu, které dokáže přivést do místnosti. Běžně užívaná hodnota pro volbu je množství vzduchu na jeden metr čtvereční plochy místnosti. Výrobci často uvádí 25m3/h na 20m2. To je polovina toho, co zajistí zdravé prostředí. Ve většině případů je vhodnějším parametrem pro volbu jednotky množství vzduchu, na počet lidí v daném prostoru. Typickou hodnotou je 25m3/h/osobu.

Důležité je vybrat to množství vzduchu, které je pro daný případ vyšší.

Jak složitá je instalace ???

Instalaci jednotky jsme maximálně jsednudušili. Pomocí několika vrutů a hmoždinek se přišroubuje na stěnu kovová instalační šablona, která je součástí dodávky. V ní jsou dva otvory podle kterých se pomocí jádrového vrtání vyvrtají dva otvory (to je nejtěžší část instalace). Na tuto práci jsou specializované firmy, jejichž službu je vhodné využít. Potom už se podle návodu osadí do vyvrtaných otvorů plastové přívodní a odvodní potrubí, jehož délka se upraví podle tloušťky zdi. Potrubí
se v otvorech zapění instalační pěnou a zvenčí se na něj nasadí sací a výfuková výustka. Tělo jednotky se nasadí na trny v šabloně a upevní maticemi. Verze s vodním výměníkem je osazena ohebnými hadicemi, které se napojí na topenářskou armaturu s termostatickou hlavicí. Kabel s vidlicí se zasune do zásuvky, nasadí se přední kovový kryt a je hotovo. Celkový montážní čas není delší než dvě hodiny.

Důležité je přečíst si dobře montážní návod a shlédnout montážní video dostupné na našich webových stránkách nebo na Youtube.

Proč čidla (kvalita vzduchu) ???

Čidla umožňují automatický provoz jednotky. Jednotka je v provozu pouze v případě, že kvalita vzduchu v prostoru je horší, než žádaná. To v praxi znamená, že při dodržení požadované kvality vzduchu jsou náklady na větrání minimální! To také znamená úsporu provozních nákladů a také rychlejší návratnost investice do nákupu větrací jednotky. Jednotka Xroom umožňuje připojit čidlo CO2 , Rh a Radon.

Důležité je zvážit, jestli jsou zajímavější provozní náklady nebo vstupní investice.

Decentrální vs. Centrální větrání ???

Decentrálním větráním se rozumí nucené větrání pouze jedné místnosti. Centrálním větráním se rozumí nucené větrání více místností jedním zařízením. Centrální větrání zajišťují jednotky větších rozměrů než jednotky decentrální, protože musí dodávat větší množství vzduchu. Umisťují se do prostor, kde nejméně překážejí a kde nevadí jejich hlučnost. Instalace centrálního větrání zahrnuje rozvody vzduchu, které často dělají problém s umístěním tak, aby co nejméně rušily. Problém je také jejich čištění po cca roční době provozu. Náklady na instalaci rozvodů a jejich zakrytí jsou zpravidla ve stejné výši jako pořizovací náklady samotné větrací jednotky. Nezanedbatelným problémem je zaregulování a řízení těchto systémů tak, aby byl provoz minimálně nákladný a distribuce vzduchu tam, kde je potřeba. Výhodou je, že sání a výfuk vzduchu nemusí být na fasádě a když, jde vždy pouze o dva prostupy. Decentrální jednotky jsou určeny pro větrání pouze jedné místnosti. Jejich rozměry se pohybují od velmi malých, zabudovaných do stěny, po větší s rozměry menšího radiátoru. Jednotky větrají pouze vybrané místnosti a ty pouze v případě, že to je v dané místnosti potřeba. Jejich výhodou je, že mohou být řízeny čidly, nejčastěji čidlem koncentrace CO2, případně čidlem vlhkosti. Díky čidlům větrá jednotka pouze v případě, že koncentrace škodlivin ve vzduchu překročí nastavenou mez tzv. „On Demand“. Tak je zajištěno, že spotřeba energie při větrání je minimální a to až o 35% nižší, než při provozu bez čidel. Výkonnější jednotky dokážou do místnosti, v případě potřeby, dodat významně více vzduchu než v případě instalace centrální jednotky a tak místnost rychleji a kvalitněji vyvětrat.

Důležité je zvážit co je pro konkrétní případ vhodnější.

Co je entalpická rekuperace ???

Entalpická rekuperace (ERV) je získávání vlhkosti z odváděného vzduchu. Při větrání v zimě je přívodní vzduch tak suchý, že může snížit relativní vlhkost v prostoru až pod 20%, což způsobí vysychání sliznice, vysychání kůže a sesychání dřevěného nábytku a podlah. Vysychání sliznice znepříjemňuje dýchání a způsobuje respirační onemocnění. Dehydratace kůže způsobuje tvorbu vrásek a vysychání dřeva může způsobit poškození nábytku nebo podlah. Ideální vlhkost vzduchu v místnosti
má být okolo 50%. Řešením je použití entalpického rekuperačního výměníku (Xvent doporučuje).

Důležité je vědět, že entalpické výměníky vždy rekuperují také teplo.

Proč nuceně větrat ???

Běžné větrání okny je v mnoha případech dostatečné (vilové čtvrti, samoty u lesa :-), ale neřeší úsporu energií (teplo v zimě, chlad v létě). Ale je-li venku hluk, prach, zápach, pyl nebo mráz, není otevřené okno nejlepším řešením. A ani v létě, jestliže je vnitřní prostor vybaven klimatizací, není otevírání okna vhodné. Ve všech uvedených případech je nucené větrání rozumným řešením. Je-li větrací zařízení vybaveno rekuperací tepla a/nebo vlhkosti, ušetří se až 85% tepla, které by se při standardním větrání muselo dodat vytápěním/chlazením.


Důležité je zvážit, jestli je prioritou cena nebo zdraví.

Jak náročná je údržba ???

Jednotka Xroom je navržena tak, aby nevyžadovala údržbu. Jediné, co je potřeba hlídat je zanesení filtrů. Jejich dobrý stav zaručuje bezchybný provoz a stálou vysokou účinnost rekuperace tepla a vlhkosti. Zanesení filtrů je signalizováno blikáním diody „FILTER“ na ovladači jednotky. V tom případě se postupuje podle návodu. Po sejmutí předního kovového krytu a dvou záslepek s nápisem „FILTER“ lze vysunout filtry a nahradit je novými - čistými. Výměna se potvrdí stiskem tlačítka „RESET“
a zpět se osadí přední kovový kryt. A je to!

Jednodušší to být nemůže.

Příslušenství

XR-010-Náhradní filtr M5 (2ks)
XR-010-Náhradní filtr F7 (2ks)
XR-025-Náhradní filtr M5 (2ks)
XR-025-Náhradní filtr F7 (2 ks)
Radonové čidlo
XR-010-EPS BOX

Reference

Montážní partněři

Jiří Sedmík
icon

Krhanice 137

icon

257 42 Krhanice

JANE spol. s r.o.
icon

Oderská 333/5

icon

196 00 Praha 9

AirProject
icon

Barrandova 28

icon

326 00 Plzeň 2 - Slovany

DK
icon

Chocerady 109

icon

25724 Chocerady

Jakub Šubr
icon

Vrchlického 727/42

icon

46014 Liberec XIV - Ruprechtice