Případová studie Xroom - Vysoké Mýto

15. 8. 2023

Měření v praxi prokázalo, že hladina koncentrace CO2 při použití větrací jednotky s rekuperací tepla je méně než poloviční. V nejkritičtějším časovém úseku jednotka udržovala koncentraci CO2 na hranici 1 500ppm – tedy na úrovni hygienicky přípustné koncentrace CO2 ve školní třídě během vyučování. Topný výkon jednotky je dostatečný i v kritických zimních měsících s mínusovými teplotami. Pozn.: Budova není zateplena. Vnitřní klima uvnitř třídy se subjektivně (pocitově) výrazně zlepšilo. Decentrální větrací jednotka XROOM je ideálním řešením nuceného větrání s rekuperací tepla. Její předností je snadná montáž. Jednotka je lehká a není nutné ji zvedat do výšky. V prostoru nezabírá dodatečné místo a umožňuje vytápění i chlazení. Její autonomní chod nevyžaduje další zásahy obsluhy. Chod jednotky je také možné řídit nadřazeným systémem pro správu budovy (BMS/ModBus). Dotazníkovým šetřením mezi studenty i učiteli bylo zjištěno, že jednotka svým tichým chodem nijak nenarušuje vyučování.

Zpět na přehled aktualit